VIDEOS

Perro, ihmiskoira kuplassa, 2014, stopmotion -animaatio, kierrätysmateriaalit.

Perro -niminen koira asuu kopissaan ja elää tavallisista asioista täyttyvää elämäänsä. Sydämellisen Perron arkea hankaloittaa eristävä kupla, jonka sisällä Perro on. Kupla, oli se sitten todellinen tai ei, ajaa Perron etsimään vaihtoehtoista, tehoyhteiskunnan vaatimuksista vapaampaa elämää.

Perro, a humandog in a bubble, 2014, stop motion animation, recycled materials.

A dog called Perro lives an ordinary life in his doghouse. Gentle natured Perro is surrounded by an isolating bubble, which complicates his everyday life. The isolating bubble – real o imaginary, and a society  that demands efficiency at any cost challenge Perro to search for an alternative solution for his life.

Perro, un hombre perro dentro de una burbuja, 2014, stop motion animación, materiales reciclados.

Un perro que se llama Perro vive su vida cotidiana. Perro vive dentro de una burbuja, cual complica su vida diaria. La burbuja – sea real o imaginario, lleva Perro a buscar una nueva manera de vivir.

 

 

 

Uusi harrastus, 2011, stop motion -animaatio, loop.

New Hobby, 2011, stop motion animation, loop.

Tylsistyminen ajaa nuoren tytön uuden harrastuksen pariin; hän alkaa kerätä finnejä.

Boredom inspires a young woman to start a new hobby as a zit collector.

Aburrimiento inspira la mujer para empezar un nuevo pasatiempo. Ella colecta granos.

 

 

Minusta tuli kala, 2010, stop motion -animaatio. Pukusuunnittelu ja ääni Marja Mihaljov.

¨Olen veden alla

pyörin ja hengitän, oloni on vapaa

Näissä vesissä ei ravintoketju ylitä minua…¨

I Became a fish, 2010, stop motion animation, Costume design and voice: Marja Mihaljov.
“I am under water
—-
I spin and breathe, I am feeling free
—-
In these waters the food chain won’t surpass me…”

 

 


Goldshift – Goldshift, 2011, video, animation.

Experimental video for the song Golden Gift by Goldshift.

Video experimental para la canción Golden Gift por Goldshift.


Maailmanpyörä – Kari Tapiiri

Experimental video for the song Maailmanpyörä by Kari Tapiiri.

Video experimental para la canción Maailmanpyörä by Kari Tapiiri.

 

Yhteys

Connection, 2010, Stop motion animation, 00:49

Making a phone call is so nerve wrecking that things start to fly out of stomach.

 

Conexión, 2010, animaciòn stop motion, 00:49

Una llamada hace la persona tan nerviosa, que cosas empiezan a salir de su estomago.

Advertisements